კალმის ასამბლეის მანქანა

კალმის ასამბლეის დანადგარები ESENG– დან განკუთვნილია სტანდარტული 4 ცალი ერთჯერადი კალმის შეკრებისთვის. ავტომატიზაციის დონე მასშტაბურია მოთხოვნების შესაბამისად და შესაძლებელია შემდგომში მისი ათვისება აპარატის მოედნის შეცვლით. კონცეფციები ემყარება მბრუნავ ცხრილს ქვედა და საშუალო გამოსავლისთვის ან უფრო მაღალი შედეგების წრფივი სატრანსპორტო სისტემისთვის.